Byggföretag

SKGS Ekerö AB är ett byggföretag med mångårig erfarenhet och stora kunskaper inom våra arbetsområden. Vi vet till exempel hur en entreprenad ska genomföras på bästa sätt och hur leveranser bör utföras så säkert som möjligt. Två av våra största styrkor är dels våra byggtekniska kunskaper och dels vårt sätt att måna om kunder och samarbetspartners.

Vi vill skapa stabila relationer med våra kunder samt de företag vi arbetar tillsammans med och att alla samarbeten ska präglas av ömsesidig kommunikation och lyhördhet. Det finns många faktorer som kan påverka ett projekt och dess möjligheter att bli lyckat. Vi har genom åren insett att det är grundläggande att väcka engagemang hos alla parter, att rätt information finns och att alla processer genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vår byggfirma har en erfaren och kunnig personalstyrka samt ett nära samarbete med flera kompetenta aktörer inom byggbranschen. SKGS Ekerö AB väljer sina underentreprenörer med omsorg och det är viktigt att de delar vår syn på hög kvalitet samt att de också värdesätter en öppen dialog.

Tjänster

Hos oss får du som kund skräddarsydda helhetslösningar inom en bred variation av tjänster. Med vår kunskap och erfarenhet säkerställer vi att du som kund får professionellt utförda arbeten samt ett personligt bemötande. SKGS Ekerö AB är ett byggföretag som vill förverkliga dina idéer och tankar!

Vi kan till exempel erbjuda:

Stomkomplettering

SKGS Ekerö AB ser till så att den bärande stommen i din byggnad blir kompletterad med olika sorters konstruktioner. Det kan till exempel innebära att vi bygger undergolv, inner- och undertak samt icke bärande väggar.

Hyresgäst- och kontorsanpassning

När vår byggfirma utför en hyresgästanpassning så betyder det att vi bygger om en kommersiell lokal med målet att den ska fungera för en ny verksamhet. Den här sortens anpassningar leder vanligtvis till att planlösningen förändras och därför rekommenderar vi att ni anlitar oss på SKGS Ekerö AB.

Kontakt

Om du vill veta mer om oss och om entreprenad Stockholm så är du varmt välkommen att höra av dig.