Miljöpolicy

Vi lägger stor vikt vid att miljöarbetet i samhället och i synnerhet på arbetsplatser där vi verkar pågår kontinuerligt och effektivt.

Vi skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

I vår miljöpolicy ingår att ta ansvar för människa och natur. Därför använder vi och våra leverantörer miljöriktiga material.